รูปแบบบ้านพัก

วันอาทิตย์ - วันศุกร์ วันเสาร์ และวันหยุด
หมายเหตุ
บ้านสายหมอก
1,500 - 2,000
2,500 - 3,000
สำหรับ 4 ท่าน
บ้านแสงจันทร์
800 - 1,000
1,300 - 1,500
สำหรับ 2 ท่าน
กางเต้นท์ มีเต้นท์มาเอง
100
100
มีห้องอาบน้ำ ช 4 ญ 4
ห้องสุขา ช 4 ญ 4
เช่าของทางรีสอร์ท
200
200
มีห้องอาบน้ำ ช 4 ญ 4
ห้องสุขา ช 4 ญ 4